วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ เข้ามอบของช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บ้านวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ เข้ามอบของช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน
ช่วงกลางคืนของวันที่ 23 สิงหาคม 2566 บริเวณ ถ.รัถการ ซ. 7 เทศบาลนครหาดใหญ่ (หลังโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่) 
โดยทางโรงพยาบาลฯ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนของอุปโภค บริโภค และเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายทั้ง 5 ครัวเรือน
 
© 2018 aowthaivoice.com, ALL RIGHTS RESERVED
 
เว็บสำเร็จรูป
×