นายประดิษฐ์ มุณีเนม หรือ ลูกหมี เจ้าของร้านอาหาร “ไก่ใต้น้ำ” ชื่อดังของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถือเป็นหนึ่งนักธุรกิจที่น่าชื่นชม หลังเจ้าตัวประกาศเดินตามรอยในหลวง ร.9 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคมนายประดิษฐ์ มุณีเนม หรือ ลูกหมี เจ้าของร้านอาหาร “ไก่ใต้น้ำ” ชื่อดังของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถือเป็นหนึ่งนักธุรกิจที่น่าชื่นชม หลังเจ้าตัวประกาศเดินตามรอยในหลวง ร.9 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคม ตั้งแต่ประธานคัดสรรทุนให้โรงเรียนแสงทองวิทยา , กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแสงทองวิทยา และเป็นกรรมการ สมาคมร้านอาหาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จนล่าสุดได้มาทำหน้าที่เป็น “ประธานชุมชนโรงเหล้าสรรพสามิต”

โดยในช่วงที่ผ่านมาในฐานะประชุมชนโรงเหล้าสรรพสามิต ได้ใช้งบประมาณส่วนตัวจ้างรถ JCB มาเกลี่ยเก็บกวาดบริเวณชุมชน  เชื่อมเหล็กปิดฝาท่อ ตัดหญ้าและพ่นยุง ตลอดจนทำป้าย รณรงค์รักษาความสะอาดของชุมชน

นายประดิษฐ์  ยังบอกว่า การมาทำหน้าที่เป็น  “ประธานชุมชนโรงเหล้าสรรพสามิต” หวังที่จะแบ่งเบาภาระ และทำให้ชุมชนของตนเองน่าอยู่มากขึ้น พร้อมเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนให้ช่วยกันดูแลชุมชนด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยเหตุผลที่ใช้งบส่วนตัวในการพัฒนาชุมชน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะงบประมาณที่ได้รับจากทางเทศบาลมีจำนวนไม่มาก หากรองบประมาณให้เพียงพอ ชุมชนคงไม่เกิดการพัฒนาอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ไปจะมีโครงการใหญ่ ชาวชุมชนโรงเหล้าสรรพสามิต จะทำโครงการปรับภูมิทัศน์ริมคลองอู่ตะเภา เพื่อให้ชาวบ้านได้ขายของ และเป็นที่ออกกำลังกาย รวมถึงจุดเช็คอินของชุมชนโรงเหล้าสรรพสามิต
 
© 2018 aowthaivoice.com, ALL RIGHTS RESERVED
 
เว็บสำเร็จรูป
×