@All ต่อเติมศาลาไว้เป็นที่เก็บของ..... เวลาทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนโรงเหล้าสรรพสามิต...


@All ต่อเติมศาลาไว้เป็นที่เก็บของ.....
เวลาทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนโรงเหล้าสรรพสามิต...

งานคืบหน้าไปในระดับนึงแล้วนะครับ....

ช่วงนี้ทางกรรมการ จะประสานงานกับสท.เขต4ทุกท่าน ของเทศบาลนครหาดใหญ่......

เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับกรรมการชุมชนของเรา ในการรับใช้ พี่น้อง ที่ร้องเรียนมาทุกเรื่องครับ...


 
© 2018 aowthaivoice.com, ALL RIGHTS RESERVED
 
เว็บสำเร็จรูป
×