(ปฏิทิน) วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 (ปักหมุด) ททท.สำนักงานจาร์กาต้าร่วมด้วยกองตลาดอาเซียน นำผู้ประกอบการจากเมดานและ จาร์กาต้าเดินทางมาภาคใต้ของไทย,และประสานงานกับ ททท.หาดใหญ่ / ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช / ททท.สำนักงานสตูล / ททท.สำนักงานนราธิวาส
(ปฏิทิน) วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
(ปักหมุด) ททท.สำนักงานจาร์กาต้าร่วมด้วยกองตลาดอาเซียน นำผู้ประกอบการจากเมดานและ จาร์กาต้าเดินทางมาภาคใต้ของไทย,และประสานงานกับ ททท.หาดใหญ่ / ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช / ททท.สำนักงานสตูล / ททท.สำนักงานนราธิวาส

(ดาว) ททท. 5 สำนักงานร่วมกันจับมือพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา

(ปากกา) สหญ. โดย นางนงเยาว์ จิรันดร (ผู้อำนวยการสำนักงานหาดใหญ่) ร่วม ผสสต. นายไพรัช สุขงาม (ผู้อำนวยการสำนักงานสตูล) ผสนธ. นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ (ผู้อำนวยการสำนักงานนราธิวาส) ร่วมจับมือทำกิจกรรม Welcome Reception & Networkins Dinner เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการพันธมิตรที่นำเสนอขายประเทศไทย โดยมีรายชื่อบริษัทธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซีย  พบปะเจรจาธุรกิจทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วยโรงแรมและบริษัทนำเที่ยว ตลอดจนการขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนาย สมพล ชีววัฒนาพงศ์(ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

(กระเป๋า)  มีผู้ประกอบการฯ และภาคส่วนท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม 50 รายเข้าร่วมการเจรจา (จากสงขลา , นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และผู้ประกอบจากประเทศอินโดนีเซียจำนวน  13  ราย

(microphone)  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานหาดใหญ่ ในฐานะเจ้าบ้าน กล่าว อัพเดทสินค้าและบริการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงเส้นทางเชื่อมโยงจากด่านชายแดนและจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและเพื่อขยายวันพำนักพักค้าง ตลอดจน รวมถึงเพิ่มความเข้าใจร่วมกัน และกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอินโดนีเซีย และไทย พร้อมกับเสริมสร้างความเชื่อมโยงของอาเซียนและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค 
© 2018 aowthaivoice.com, ALL RIGHTS RESERVED
 
เว็บสำเร็จรูป
×